Tjenester

Etablering av selskaper:
 • Stiftelsesdokumenter
 • Vedtekter
Regnskapsføring:
 • Registrering av bilag
 • Regnskapsrapport annen hver måned
 • Innsending av oppgaver til skatteetaten via Altinn
Lønn:
 • Lønnskjøring
 • Innsending av terminoppgaver for arb.avg og forskuddstrekk
 • Lønns og trekkoppgaver


Årsavslutning:
 • Avslutning av regnskap med utarbeidelse av årsberetning og ligningspapirer
Fakturering:
 • Fakturer
 • Purre
 • Oppfølging av kundereskontro

Remittering:
 • Lage utkast til betalingsforslag og sende betaling til bank
Rådgivning:
 • Etablering av selskaper
 • Skatt